Begravningstransporter

Vi strävar alltid efter att samordna våra transporter för att minimera kostnaderna för våra uppdragsgivare samt för att så långt som möjligt skona miljön.

Bårhämtning/Kisthämtning

Vi hjälper till med hämtning av avliden på det sätt som önskas – i kista eller på bår, alltid med respekt och omtanke som utgångspunkt.

Kistläggning

Vi kistlägger i svepdräkt eller den avlidnes egna kläder, med eller utan anhöriga närvarande. Det är viktigt för oss att alltid ta hänsyn till den avlidnes religion/livsåskådning och de eventuella krav detta ställer på oss vid hantering och utförande.

Vid begravning

Vi utför bisättning, insättning och eftertransport vid begravning i kyrka eller kapell efter era och anhörigas önskemål.

Långväga transporter

Vi åtar oss de flesta typer av begravningstransporter, både inom Västra Götaland och mer långväga – inrikes och utrikes, samt transport till/från Landvetter med tillhörande dokumenthantering. Vi strävar alltid efter att våra körningar ska vara både miljömässiga och prisvärda, vilket innebär att vi så långt det är möjligt samordnar våra transporter.

Kontakta oss gärna för offert.