Göteborgs begravningstjänst

Vi strävar alltid efter samordna våra transporter för att minimera kostnaderna för våra uppdragsgivare samt för att så långt som möjligt skona miljön.

Vår verksamhet

Göteborgs Begravningstjänst AB etablerades redan år 1922 i syfte att bistå begravningsbyråer med de transporttjänster som uppkommer i samband med en begravning.

Idag, närmare 100 år senare, finns vi fortfarande till hands för att hjälpa våra branschkollegor att utföra dessa transporter och kringtjänster på ett professionellt sätt och med all den respekt, omtanke och värdighet som såväl avlidna som deras anhöriga förtjänar att möta i en svår stund.

Förutom en rad begravningsbyråer runt om i landet ingår Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, kommun och landsting bland våra uppdragsgivare.

Kvalitets- och miljötänk

Kvalitets- och miljötänk är viktigt för oss och genomsyrar hela vår verksamhet, från planering till utförande. Som kund ska man kunna känna sig helt trygg med hur vi utför vårt arbete. Som ett led i detta har vi valt att certifiera oss i just kvalitet och miljö enligt ISO-9001 och ISO-14001.

Tack vare en stabil personalstyrka, goda samarbetspartners och en modern fordonsflotta kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster – dygnet runt, året runt.

Välkommen till oss!