Göteborgs Begravningstjänst AB

Göteborgs Begravningstjänst AB etablerades redan år 1922 för att bistå begravningsbyråer med de transporttjänster som uppkommer i samband med en begravning.

Etablerades år 1922

Våra tjänster utförs främst i Västra Götaland, men vi har även stor erfarenhet av att administrera och utföra långväga begravningstransporter, både inom Sverige och utanför landets gränser.

Vi strävar alltid efter samordna våra transporter för att minimera kostnaderna för våra uppdragsgivare samt för att så långt som möjligt skona miljön.

Vår verksamhet präglas av respekt, omtanke och trygghet och för att kunna garantera att vi även fortsättningsvis håller en hög standard har vi valt att certifiera oss enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).