Göteborgs begravningstjänst

Göteborgs Begravningstjänst AB etablerades redan år 1922 i syfte att bistå begravningsbyråer med de transporttjänster som uppkommer i samband med en begravning.